• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Maicilor şi surorilor, stimaţi ctitori şi mult iubiţi credincioşi , vă întâlnesc cu privirea şi mă abţin de la lacrimi. Când vă văd în faţă îmi amintesc de trecutul meu, când eram mai tânăr, trecut care încă nu era gârbovit de necazuri . Îmi vine să zic, Doamne, de ce ai lăsat să se gârbovească propovăduirea mea ? Am zis , de ce ai lăsat să se gârbovească , pentru că nu a lăsat să se stingă , nu s-a stins propovăduirea mea , dar este neputinţa trupului despre care Mântuitorul le-a spus apostolilor în ultima clipă, când mai era cu ei.

Le-a spus aşa : “ Vedeţi, fiţi atenţi, privegheaţi ca să nu intraţi în ispită ! Căci trupul este neputincios şi duhul este osârduitor”. Eu nu am cuvinte pentru dumneavoastră să vă felicit. Nu socotiţi că este numai o predică. Este un îndemn ,de care răspund, din casa lui Dumnezeu , de pe Sfânta Masă. Doamne, scumpii mei, toate avuţiile , toate bogăţiile, toate rangurile nu au valoare. Are, un scriitor de-al nostru un cuvânt : “te-ai înălţat atât de mult, iubitul meu amic, încât să nu te miri că îmi pari de jos , atât de mic “.

Venirea dumneavoastră cu atâta râvnâ este un semn că totuşi dumneavastră nu vă luptaţi în van. Nu îţi cere Dumnezeu tot timpul, dar nu vrea să renunţi la acest drum . Ziceam să vă prezint o minune, dar am zis nu, mai bine să vă fac o rugăcine de dezlegare că este mai bună, dezlegare pentru că este Hristos. El este Cel care vă dezleagă prin credinţa mea . Aţi putea să îngenunchiaţi? Dar înaintaţi !

Domnului să ne rugăm ! Doamne miluieşte! Doamne Iisuse Hristoase , Cela ce ai suflat asupra sfinţilor ucenici şi apostoli zicând : “Luaţi Duh Sfânt , cărora veţi ierta păcatele, vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi.” Stăpâne , precum sfinţilor apostoli, ne-ai dăruit şi nouă preoţilor tăi , tot acelaşi har , ca şi noi asemenea să legăm şi să dezlegăm. Însuţi Stăpâne , prin mine smeritul şi nevrednicul preot, dezleagă pe fraţii şi surorile noastre , de toate păcatele lor şi dezleagă-i de orice legătură făcută : fie blestem, fie jurământ , fie vrăji , fie orice altă lucrare diavolească .Şi le dă lor putere să se apropie către Tine, să ceară mila Ta cea bogată, că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm , Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

Acum, scumpii mei, vă mai ţin puţin. Vă trec prin faţă toate păcatele ca să vă daţi seama cât de bine faceţi că veniţi la Hristos , la biserică . Iată, ascultaţi! Doamne Iisuse Hristoase , Cela ce ai vindecat pe slăbănogul şi ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, pe tine te rugăm : uşurează, şterge, iartă păcatele şi fărădelegile fraţilor şi surorilor noastre . Acestea , spuneţi numele de botez, şi câte cu cuvântul sau cu lucrul au făcut , cu voie sau fără de voie, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, în noapte sau în zi , sau au blestemat, sau au înjurat , sau au afurisit , sau s-au lenevit , sau au curvit, sau au preacurvit, sau malahie au făcut , sau sodomie , sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau la biserică nu au venit , sau poruncile bisericii nu le-au respectat, sau vreo legătură nedezlegată de la arhiereu sau de la preot , sau de păcatele altora au râs şi au osândit, iar ale lor păcate şi fărădelegi nu le-au văzut , sau altceva rău au făcut . Pentru toate acestea , ştiute şi neştiute , câte ca nişte oameni au greşit , fraţii şi surorile noastre , iubitorule de oameni Doamne, primeşte pocăinţa, că ei singuri recunosc în inimile lor “ca acestea şi mai mult decât acestea au făcut”. Aşa Doamne , iartă şi dezleagă pe fraţii şi surorile noastre . Spuneţi numele de botez ! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioara Maria şi ale tuturor sfinţilor. Amin!

Vedeţi, să nu credeţi că aceasta ţine loc de spovedanie, este o dezlegare pe care v-o dau eu cu drag şi pentru că aţi venit până aici . Maica Domnului să vă răsplătească şi dacă vreţi, rugaţi-vă si pentru sănătatea mea ca să mă întăresc . Şi v-aş ruga să vă mulţumiţi cu această întâlnire, pentru că mă duc şi eu să mă odihnesc . Este de ajuns această întâlnire de dragoste . Cei care totuşi au un necaz mai mare , scrieţi pe un bileţel numele de botez şi ce are şi împachetaţi fără bani. Mă uit că şi dumneavoastră aţi îmbătrânit , unii dintre voi. Nu vă lăsaţi ! Că nu se poate Maica Domnului ,pe cei care nădăjduiesc la ea, pe cei care vin la mânăstirea ei , pe cei care o iubesc, nu se poate să vă lase.E mai scumpă dragostea Maicii Domnului faţă de noi decât toată averea , toate rangurile, toată sănătatea şi tot ce este pe pământ de mare preţ . Amin!

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Sfaturi către tinerii

Cuvânt înflăcărat rostit de Părintele Ioan Iovan tinerilor din Cluj despre reeducarea din închisorile comuniste și îndemnul la păstrarea și mărturisirea credinței ortodoxe.

Gânduri ale părintelui

  • "Nu este compartiment al vieţii, în care Hristos să nu-Şi fi spus cuvântul, cum e bine."
  • "Unii au spus că suntem reacționari. Da, suntem reacționari până la moarte, împotriva diavolului și a ucenicilor săi. Alții ne-au spus că am fi un centru mistic în coasta Rusiei. De fapt, mănăstirea constituie un centru duhovnicesc așezat de Dumnezeu în coasta lui Antihrist..."

Ultimele comentarii

Maica Domnului

Icoana Preacuratei Născătoare de Dumnezeu din biserica Mănăstirii Recea, în fața căreia a slujit părintele Ioan de atâtea ori.